Highlights 2013                                                                                                                                                                

      __________________________________________________________________________________________________________

      Januar  2013     Der Kampf vs Rola ElHalabi

       Februar 2013     Offenbuger Hexenball

       April     2013     Frühlingsfest bei Holz-Hertel

       Mai       2013     Lucia in Italien: Ehrung in San Severo

                               Auftritt im italienischen TV / RAI 2

                                               Fotoshooting bei Cristof Bruder

     Juni         2013      Sparringsmeeting im Mach1 / Karlsruhe

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________